+385 32 331 191
Telefon

boskovic@vk.htnet.hr
Email

D. Žanića Karle 12,Vinkovci
Adresa

Na osnovi donesene odluke o implementaciji zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2015  u postojeći sustav kvalitete, Sanja Kozina, direktor poduzeća BOŠKOVIĆ d.o.o.  je definirala slijedeću politiku kvalitete:

P o l i t i k a   k v a l i t e t e

 
Uvođenjem i kontinuiranom primjenom  sustava upravljanja kvalitetom, kao strateškim opredjeljenjem, nastojimo postići cilj – zadovoljstvo kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda/usluga.

Sustavu upravljanja kvalitetom je podređeno cjelokupno poslovanje kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda / usluge primjerena zahtjevima kupaca. Neposrednom komunikacijom i razumijevanjem njihovih želja i potreba nastojimo ispuniti i nadmašiti njihova očekivanja, te im pružamo mogućnost ocjenjivanja usklađenosti proizvoda/usluga s njihovim zahtjevima za kvalitetom.

Stoga se naročita pozornost posvećuje odabiru dobavljača, njihovom ocjenjivanju i praćenju kroz listu kvalificiranih dobavljača, jer kvaliteta isporučenog materijala/usluge i rok isporuke neposredno utječu na kvalitetu naših proizvoda/usluga.

Svaki zaposlenik neposrednim radom, znanjem i umijećem odgovoran je za kvalitetu.

Rukovoditelju tehničke službe povjereno je ovlaštenje, ali i odgovornost za provođenje i nadzor sustava kvalitete pri izvođenju radova, ugradnji kvalitetnih materijala i zaštiti kupaca pred manjkavostima istih.

Svojim ovlaštenjima i odgovornošću za provođenje Politike kvalitete i redovitim provjerama sustava kvalitete, poslovodstvo na čelu s direktorom izražava opredijeljenost za razvoj i primjenu sustava upravljanja kvalitetom i neprekidno unapređenje njegove učinkovitosti. Imenovanjem Predstavnika za kvalitetu, poslovodstvo je na njega prenijelo ovlaštenja za održavanje i daljnje napredovanje sustava kvalitete u skladu s ISO 9001:2015.

 U Vinkovcima, 02.11. 2017.                                                                                                                                                Direktor Sanja Kozina

 

BOŠKOVIĆ d.o.o. elektromontaža
OIB: 76073700680

     D. Žanića – Karle 12, 32100 Vinkovci
    +385 32 331 191, +385 32 334 354
    +385 32 306 706
    boskovic@vk.htnet.hr

Bošković d.o.o.  D. Žanića – Karle 12, 32100 Vinkovci

Ul. Dragutina Žanića Karle 12, 32100, Vinkovci, Croatia

Bošković d.o.o.  D. Žanića – Karle 12, 32100 Vinkovci

Direction
 Bošković d.o.o. D. Žanića – Karle 12, 32100 Vinkovci  
Ul. Dragutina Žanića Karle 12, 32100, Vinkovci, Croatia
 Bošković d.o.o. D. Žanića – Karle 12, 32100 Vinkovci  
Direction

BOŠKOVIĆ d.o.o. elektromontaža
OIB: 76073700680
D. Žanića Karle 12, 32100 Vinkovci
+385 32 331 191, +385 32 334 354
+385 32 306 706
boskovic@vk.htnet.hr

14 + 12 =

Imate projekt na kojem bi Vam mogli pomoći? Popunite obrazac i kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

Imate projekt na kojem bi Vam mogli pomoći?

Popunite obrazac i kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

1 + 9 =